Make your own free website on Tripod.com

Felda Palm Industries Sdn Bhd
TEMENTI
PENJAGAAN KAWALAN

Kaedah Kaedah Penyuapan Kimia
Kaedah biasa penyuapan kimia termasuklah kegunaan tangki larutan dan pump meter. Kimia Kimia pelembut saperti phosfat dan akali ditambah sacara terus kadalam drum Dandang atau salur penyuapan yang berdekatan dengan pintu masuk kadrum. Bahan kimia penyingkiran oksijan (Sulfite jenis Hidrozine) saharusnya disuapkan berterusan agak jauh dibelakang dalam salur air suapan yang bolih dalam kos Dandang penyimpanan otomitik dimana pump suap air utama berkerja sacara terputus-putus.pump bahan kimia saharusnya diselaraskan untuk bekerja dengannya .Untuk dandang yang terlalu kecil kegunaan manual sukatan suapan adalah memadai.

Sukatan-Sukatan Ubat
Sukatan-sukatan bahan kimia adalah berlandaskan kapada banyaknya bedasing-bedasing dalam suap air .Banyaknya bahan-bahan kimia pelembut diperlukan bergantung kaatas keliatan suapan air .saperti juga kimia yang diubahsuaikan untuk penjagaan pada oksijan terlarut dan lain-lain. Tambahan bahan kimia adalah juga kekal dalam air Dandang.

Ujian Kawalan
Jadual ujian kawalan pada air Boiler termasuklah pH, jumlah pepejal terlarut, kealkalian, fosfat ,sulfit dan keliatan. Pencemaran juga dilihat dengan ujian pada klorid,besi dan silika .

Analisa Lapuran
Kebanyakan keputusan analisa adalah dinyatakan dalam bahagian per juta (p.p.m) olih berat. Unit ini  digunakan sacara universal . Bebarapa negara masih menggunakan sistem lama seperti butir per gelen (gpg) diBritian dan Amerika dengan itu air cucialir (blow down) digantikan dengan pepejal suap air yang rendah. Air dandang ini dicairkan dan TDS air dandang bolih dikawal. Frekuansi blowdown (cucialir) untuk setiap dandang bergntung kapada kepekatan bendasing-bendasing yang mana bolih bertolenrasi  cucialir (blowdown) dikawal olih faktor pembatasan kaatas pepejal dilarutkan, kealkalian, klorid,silika atau besi.

Cucialir ( Blowdown )
Cucialir (blowdown) yang berterusan adalah terletak pada bahagian bawah pada semua dandang demana mendapan atau kotoran didapati. Pencucian ( manual  blowdown ) dilakukan pada selang waktu tertentu oleh permukaan injap cucialir pada suatu janka masa yang pendek. Blowdown berterusan dipraktikkan pada beberapa dandang dan sambungannya berada hanya dibawah aras air.
Blowdown berterusan meminimumkan jumlah cucialir yang menyebabkan penjimatan dan juga penyabab terhadap pengurangan turun naik dalam aras air.

Perlindungan Dalam Sistem Stim
Pengaratan sistem kondenser disebabkan oleh karbon Dioksida dan oksigen. Kehadiran kedua dua gas ini meninggikan lagi kadar pengaratan dan acid karbonik menyebabkab kebocoran pengaratan .
Amonia dalam jumlah yang berlebihan menyerang aloi tembaga, sebahgian daripa penyusuaian sistem pemaipan yang baik dalam salur paip, terdapat bahan kimia bertujuan untuk meminimakan pengaratan dalam sistem kondenser.

Kawalan Dandang Yang Tidak Digunakan.
Perhatian utama seharusnya diberi pada dandang  yang diluar servis selagi banyak pengaratan hancur
pada dandang berlaku . Pengaratan disebabkan kepada pendedahan logam basah kepada udara. Terdapat dua cara untuk setorkan dandang.
             ( 1 ) Kaedah Basah
             ( 2 ) Kaedah Kering
Dalam kaedah basah, dandang diisi kepada paras yang tinggi dengan air dijaga dengan bahan kimia tambahan untuk menghalang bahagian dalaman terhadap pengaratan . Kaedah ini dicadangkan apabila dandang diperlukan pada pedidihan dimasa yang singkat . Kandungan kimia dandang seharusnya diteliti sekali dalam masa dua bulan dan semunkinnya diperbaharui dengan air yang baru sekurangnya sekali dalam masa tiga bulan .
Dalam kaedah kering digunakan apabila usia dandang lebih daripada enam bulan . Dandang seharusnya dialirkan, dicuci dan dikeringkan seluruhnya selepas itu hydrat lime atau silika gel ditampatkan didalam untuk menyerap moisture ( Wap air ) .

Tamat

 

MUKA UTAMA

RAWATAN AIR

RAWATAN AIR1

RAWATAN AIR2

RAWATAN AIR3

RAWATAN AIR4


   Copy @ 2001 ks tementi
All Right Reserved