Make your own free website on Tripod.com

Felda Palm Industries Sdn Bhd
TEMENTI

FELDA PALM INDUSTBHRIES SDN BHD
IKRAR PETUGAS

Bahawasanya kami, petugas-petugas FPI, bertanggungjawab
memastikan matlamat Syarikat tercapai dengan jayanya iaitu seperti berikut :

                              Pertama       : Menjadikan Syarikat berprestasi tinggiberkembang maju.
                              Kedua         : Menghasilkan pegeluaran dan perkhimatanbermutu tinggi
                              Ketiga         : Memperolehi tahab pulangan yang optima
                              Keempat     : Mengwujutkan golongan petugas sejahtera
                                                   dan keluarga bahagia serta memertabatkan
                                                   budaya kerja yang cemerlang
                              Kelima       :  Mewujutkan tempat kerja selamat, sihat dan mesra alam.
                                                   Menyedari hakikat ini maka kami berikrar :

Akan sentiasa meningkatkan kecekapan kami , produktiviti kami ,
kreativiti kami , serta meyempurnakan tanggungjawab kami ditahap tertinggi.

Kami juga berikrar akan memberikan khidmat cemerlang dan berbakti sepenuh
hati , melipatgandakan usaha dan fikiran kami , kesetiaan kami , komitmen kami ,
mengutamakan kepentingan tugas kami dan mematuhi peraturan dan etika kerja kami .

Kami juga berikrar akan menjaga nama baik kami , syarikat kami ,
Agama kami dan mewujutkan perasaan hormat menghormati ,
saling bekerjasama sebagai satu keluarga bahagia dan berjaya.

"Kecekapan Meningkatkan Memajukan Syarikat"